Pigi Lietuvos įmonių lengvųjų automobilių tarša

Transporto sektorius yra atsakingas už 31 % visų Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimų ir nuo 2005 m. iki 2019 m. augo net 50 %!

Transporto sektoriaus ŠESD augimo dinamika

Didžioji dalis šių ŠESD sudaro keleiviniai automobiliai, kurių 2019 m. Lietuvoje registruota buvo virš 1 500 000 vnt.

Lietuvoje jau kuris laikas veikia automobilių registracijos mokestis, kuris taikomas tiek juridiniams tiek privatiems asmenims. Papildomai transporto priemones komercinei veiklai naudojantiems juridiniams ir fiziniams asmenims taikomas mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Tačiau nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių atleidžiami mokesčio mokėtojai, teršiantys: iš M1 ir N1 kategorijos kelių transporto priemonių, varomų benzinu ir (ar) dujomis, kurios pirmą kartą registruotos  ne anksčiau kaip prieš 4 metus. Tiek vidutiniškai trunka didelių įmonių lengvojo komercinio automobilio eksplotavimo laikotarpis.

Tarptautinė nevyriausybinė organizacija Transport&Environment palygino kiek kainuoja įmonių turimų automobilių tarša Vokietijoje ir Prancūzijoje. Prie šio palyginimo mes pridedame ir Lietuvą.

Lietuvoje įmonės praktiškai nėra skatinamos rinktis mažiau taršius automobilius ir už savo prisidėjimą prie klimato kaitos ir taršą beveik nieko nesumoka. Dėl oro taršos vidutinis Vilnietis kasmet patiria beveik 1 500 Eurų žalą.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos ministeriją pašalinti išimtis komercine veikla užsiimantiems subjektams už taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių (kurie šiuo metu veikia kaip subsidijos) ir padidinti automobilių registracijos mokestį, kuris atitiktų jų realiai padaromą žalą aplinkai ir gyventojams.