Rekomendacija dėl atskiro virtuvės ir žaliųjų atliekų surinkimo

Po Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos 2017-03-09 organizuotos konferencijos “Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas Žiedinės ekonomikos kontekste” tarp Regioninių atliekų tvarkymo centrų (RATC) kilo diskusija kaip interpretuoti nuo 2019-01-01 įsigaliosiantį Aplinkos Ministro įsakymo “Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” projekto punktą Nr. 61: ” Savivaldybės privalo užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą susidarymo vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą, išskyrus[…]

Atnaujinti žiedinės ekonomikos tikslai

Europos Parlamentas antradienį pritarė žiedinės ekonomikos paketo pakeitimams, kuriuo priimti ambicingesni tikslai: Iki 2030 tik 5 % buitinių atliekų turi patekti į sąvartynus, o 70 % perdirbama arba kitaip panaudojama. Taip pat, siekiama per pus sumažinti susidarančių maisto atliekų kiekį bei padaryti privalomą maisto atliekų surinkimą ir skatinti kompostavimą namuose.

2017 Europos Semestras: Europos Komisijos įvertinimas Lietuvai

Europos Komisija įvertino Lietuvos struktūrines reformas, prevenciją ir makroekonominių disbalansų korekciją ir rezultatus pagal Reguliaciją No. 1176/2011. Studijoje buvo skiriama dėmesio aplinkosaugai – akcentuota, kad santykinai žemi aplinkosaugos mokesčiai: 1,7 % BVP, kuomet ES vidurkis yra 2,5 % BVP, ir pažerta kritika, kad žemas sąvartyno mokestis, ir lėtas jo didėjimo tempas, ir Lietuva išlieka viena iš nedaugelio valstybių, kurioje[…]