Parama bendruomenėms vystyti vėjo elektrines

Lietuvos energetikos agentūra 2023 m. birželio pabaigoje paskelbė kvietimą įmonėms, ūkininkams, piliečių energetikos bendrijoms ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms gauti subsidiją iki 3 MW galios vėjo elektrinei. Numatyta parama siekia daugiau nei 18 mln. eurų. Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 29 dienos. Reikalavimai pareiškėjams: Pareiškėjams leidžiama įsirengti iki 6 MW vėjo elektrinę, tačiau subsidijuojama tik iki[…]

Danijoje atliekų deginimas sumažino perdirbimą

Danijoje pastaruosius kelis metus itin reikšmingai išaugo atliekų deginimas, kuris padidėjo labai stipriai sumažindamas atliekų perdirbimą. Ne veltui Danijoje planuojama uždaryti 10 iš 23 atliekų deginimo jėgainių (plačiau čia). Lietuvoje susidariusi situacija yra analogiška: VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia nedelsiant įversti atliekų deginimo mokestį, taip atliekų perdirbimas pradėtų didėti ir turėtų galimybes pasiekti numatyti 55 %[…]

Blogiau nei dyzelinas? Biodyzelinas

Tikėtina, kad pirmos kartos biodegalų paklausa pasaulyje toliau augs, nes jie yra klaidingai pristatomi kaip galintys prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Naujas tyrimas “State of global land regulation inadequate to control biofuel land-use-change emissions” paskelbtas Nature žurnale (čia) parodo, kad biodegalų išmetami CO2 kiekiai gali net viršyti iškastinio dyzelino deginimo rodiklius. Pagrindinė priežastis – žemės[…]

Parama atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms

Praeitą savaitę Lietuvos energijos agentūra paskelbė informaciją apie paramą mažoms ir labai mažoms įmonėms, kurios veikia ilgiau nei metus, tokius pat kriterijus atitinkantiems ūkininkams bei atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms, kurių dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės, ir piliečių energetikos bendrijoms. Paramos dydis siekia įmonės ir ūkininkams iki 35 %, o bendrijoms iki[…]

Ką Europos Komisija rekomenduoja atliekų sektoriui?

Birželio pradžioje Europos Komisija pagal ankstyvą ispėjimo ataskaitą pranešė daliai ES šalių, kad jos turi rizikas nepasiekti užsibrėžtų atliekų tvarkymo tikslų. Tie tikslai buvo nustatyti 2018 m. kaip dalis ES žiedinės ekonomikos paketo, kuriame nustatyti dideli komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimo ir šalinimo sąvartynuose tikslai ir pakuočių atliekų perdirbimo tikslai. ES šalys narės privalo[…]