Būdas padidinti žaliųjų atliekų surinkimą

Šiuo metu gyventojai gali priduoti savo žaliąsias atliekas į vieną iš 54 bioskaidžių atliekų surinkimo aikštelių valdomų regioninių atliekų tvarkymo centrų arba priduoti privatiems tvarkytojams. Regioniniai atliekų tvarkymo centrai taip pat valdo 96 Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Siekiant padidinti žaliųjų atliekų surinkimą iš gyventojų, būtų galima įrengti žaliųjų atliekų surinkimo konteinerius kiekvienoje iš DGASA aikštelių. Konteineriams prisipildžius,[…]