Naminiai kiaušiniai iš vietovės šalia atliekų deginimo jėgainės – nesaugūs vartoti

Il de Franso regioninė sveikatos agentūra paskelbė tyrimą (čia), kuriame pabrėžiamas trijų patvariųjų organinių teršalų (angl. POPs) paplitimas šio regiono kiaušiniuose, dirvožemyje ir miesto aplinkoje. Ši tarša gali būti žalinga sveikatai. Tyrimo, kurio metu buvo tiriamas dirvožemis ir kiaušiniai iš 25 paukštininkystės ūkių, esančių Île-de-France urbanizuotose vietovėse, nustatyta, kad 21 iš 25 paukštininkystės ūkių kiaušiniai[…]

Pakartotinis tekstilės produktų naudojimas

Kasmet tekstilės pramonė išmeta apie 1,7 mln. tonų CO2, kas sudaro apie 5 % visų su žmogaus veikla susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų. Europos lygmeniu, drabužiai yra ketvirta didžiausia aplinkai poveikį turinti sritis, nusileidžianti tik maistui, būstui ir transportui. Kelis pastaruosius dešimtmečius smarkiai besikeičiantis vartojimas, apibūdinamas kaip ‘greitoji mada’, išaugino drabužių poreikį nuo maždaug[…]

10 klimato krizės realijų

Kovo 20 d. buvo paskelbta Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (TKKK) šeštoji vertinimo ataskaita (AR6) – aštuonerius metus trukęs autoritetingiausios pasaulyje mokslinės institucijos klimato kaitos klausimais darbas. Šioje TKKK apibendrinamojoje ataskaitoje, kurioje remiamasi 234 mokslininkų išvadomis dėl fizinių klimato kaitos mokslų, 270 mokslininkų išvadomis dėl klimato kaitos poveikio, prisitaikymo ir pažeidžiamumo ir 278 mokslininkų išvadomis dėl[…]

Įmonių autoparkai

Įmonių automobiliai sudaro daugiau nei pusę kasmet parduodamų naujų automobilių ir, kadangi jais važinėjama daugiau nei asmeniniais automobiliais, jie išmeta apie 73 proc. naujų automobilių išmetamų teršalų ES. Tad prioritetas ir sąlyginai lengvai įgyvendinama užduotis – visiškai elektrifikuoti automobilių parkus. Tai turėtų būti atlikta visoje ES ne vėliau kaip iki 2030 m., o šalyse, kuriose[…]

Bankai ir klimato kaita

Balandį paviešinta jau 14-likta kasmetinė Banking on Climate Chaos ataskaita yra išsamiausia bankų iškastinio kuro finansavimo analizė. Ją palaiko virš 625 organizacijų iš 75 šalių (tarp kurių ir VšĮ “Žiedinė ekonomika” iš Lietuvos). Ataskaitoje analizuojamas bankų iškastinio kuro pramonės finansavimas ir to atitikimas su jų daromais teiginiais apie klimatą. Pirmą kartą nuo 2019 m. Kanados bankas yra[…]