Oro tarša amoniaku didėja!

Lietuva yra įsipareigojusi reikšmingai sumažinti oro taršą, tam kad būtų mažesnis neigiamas poveikis aplinkai ir gyventojams. Nacionaliniu mastu kasmet apskaitoma oro tarša azoto oksidais, sieros dvideginiu, nemetaniniais lakiaisiais organiais junginiais ir kietosiomis dalelėmis 2.5 mikrono dydžio. Žvelgiant į referencinius metus (2005 m.), oro tarša reikšmingai mažėja. Deja, jos mažėjimo tempai nėra pakankami. Ypatingai būtų galima[…]