Teisė gauti vandens

2010 m. Jungtinių Tautų generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją 64/292 (nuoroda čia), kurioje pripažino žmogaus teise į vandenį ir kanalizaciją bei pradėjo laikyti švarų geriamą vandenį ir kanalizaciją kaip būtinybę visų žmogaus teisių realizavimui. Ši rezoliucija kviečia visas valstybes ir tarptautines organizacijas suteikti finansines priemones, gebėjimų stiprinimą ir technologijų perdavimą, kad šalys, ypatingai besivystančios, galėtų visiems[…]