Šiaurės šalių vartojimo įpročiai ir poveikis klimatui

Šiaurės šalių ministrų tarybos ataskaita apie namų ūkių vartojimą (nuoroda čia) parodo kiekvienos iš Šiaurės šalių vartojimą ir pateikia rekomendacijas kaip pasiekti tvaresnį ir klimatui draugiškesnį gyvenimo būdą. Namų ūkių vartojimas Šiaurės šalyse sudaro apie 60 % viso tų šalių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų. Šioje ataskaitoje analizuojamos keturios sritys: apgyvendinimo, transporto, maisto ir vartotojų[…]