Mažiau atliekų deginimo -> mažesnis poveikis klimatui ir daugiau darbo vietų

Lietuvai siekiant klimato neutralumo iki 2050 m. būtina pasukti žiedinės ekonomikos keliu. Šiuo metu šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) dalis, susijusi su medžiagomis ir paslaugomis, sudaro apie 42 % Lietuvoje. Remiantis tarptautine energetikos agentūra, siekiant klimato neutralumo yra būtinos medžiagų efektyvumo ir žiedinės ekonomikos strategijos, tokios kaip atliekų mažinimas, pakartotinį naudojimas ir perdirbimas. Skatinant vis[…]

10 daugiausiai prie klimato kaitos prisidedančių įmonių Lietuvoje 2020

Kad ir kiek asmeniškai besistengtume prisidėti prie klimato kaitos poveikio mažinimo savo veiksmais, Lietuvoje yra tokių pramonės ir energetikos įmonių, kurių išmetami šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai nubraukia bet kokias visuomenės pastangas. Pateikiame 10 daugiausia prie klimato kaitos prisidedančių įmonių sąrašą su jų veiklos rodikliais (pagal APVA, 2021-05-09 rekviztai.lt ir VMI duomenis). Žala skaičiuojama pagal[…]