ES ir Lietuvos medžiagų žiediškumas 2021

2021 m. ES žiedinių medžiagų naudojimo lygis (vadinamas žiediškumo lygiu, t. y. panaudotų materialinių išteklių dalis, gaunama iš perdirbtų atliekų) siekė 11,7 proc. Tai reiškia, kad beveik 12 proc. visų ES naudojamų materialinių išteklių buvo gauta iš perdirbtų atliekų. Palyginti su 2020 m., žiedinio naudojimo rodiklis sumažėjo 0,1 procentinio punkto. 2021 m. žiediškumo lygis buvo didžiausias[…]