ES ir Lietuvos medžiagų žiediškumas 2021

2021 m. ES žiedinių medžiagų naudojimo lygis (vadinamas žiediškumo lygiu, t. y. panaudotų materialinių išteklių dalis, gaunama iš perdirbtų atliekų) siekė 11,7 proc. Tai reiškia, kad beveik 12 proc. visų ES naudojamų materialinių išteklių buvo gauta iš perdirbtų atliekų. Palyginti su 2020 m., žiedinio naudojimo rodiklis sumažėjo 0,1 procentinio punkto. 2021 m. žiediškumo lygis buvo didžiausias[…]

Žiediškumo magija

Aplinkos ministerija praneša, kad Simonas Gentvilas “The Economist” renginyje apie tvarumą pristatė Lietuvos žiediškumo lyderystės projektus. Taip, Lietuvoje yra įmonių kurios naudoja vienkartinius plastiko (PET) buteliukus su įvairiu procentu (iki 100 %) perdirbto plastiko. Tokie ir panašūs veiksmai iš tiesų gali reikšmingai sumažinti ŠESD išmetimą bei šiek tiek padidinti žiediškumą. Deja, Lietuvoje jie yra pavieniai.[…]

Ekonomikos atsigavimas su žiediškumu

Covid-19 pandemija yra baisi žmonijai nutikusi tragedija, dėl to atsiranda daug spaudimo iš visų pusių nedelsti ir įvairiomis ekonominės priemonėmis kapstytis iš šios krizės. Daug kas prašo veiksmų iškart dabar. Iš tiesų, dalis jau esamų ekonomikos skatinimo veiksmų gali būti veiksmingi ir yra būtini. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad su šia pandemija atsiveria ir milžiniška galimybė[…]

Lietuvos medžiagų žiediškumas

Eurostat agentūra stebi kiekvienos Europos Sąjungos šalies žiediškumo lygį. Rezultatų išreiškimui panaudojama Sankey medžiagų srautų diagrama ir žiediškumo rodiklis. Eurostato Sankey diagramoje tik perdirbimas ir užpildymas (ang. backfilling) yra laikomi kaip uždarantys žiedinės ekonomikos ciklą. 2016 m. ES perdirbimas ir užpildymas siekė apie 13 % visų medžiagų patekimo į ES ekonomiką. Atliekos yra gaunamos po[…]