Latvijos atliekų deginimo mokestis

Nuo 2019 m. Latvijos naturalių išteklių įstatyme (čia) yra įvestas atliekų deginimo mokestiks lygus 15 Eur už 1 toną sudegintų atliekų (20.1.(4)): “Nodokļa likme par atkritumu sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtā ir 15 euro par tonnu.” Vertimas: “Mokesčio už atliekų deginimą atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginyje tarifas yra 15 eurų už toną.”[…]

Miesto šildymas iš saulės

Poreikis pakeisti Lietuvos priklausomybę nuo iškastinio kuro atsinaujinančiais energijos šaltiniais dar niekada nebuvo toks neatidėliotinas. Šildymas ir vėsinimas sudaro apie 20 % Lietuvos suvartojamo kuro energijos. Apie trys trečdaliai šildymui naudojamos energijos gaunama deginant biomasę. Visoje Europoje didelės ir mažos bendruomenės stengiasi pertvarkyti savo centralizuoto šildymo sistemas taip, kad jos veiktų naudodamos atsinaujinančiąją energiją. Naujajame[…]