Miškai – daugiau nei mediena

Pirmadienį Aplinkosaugos koalicijos vedama nevyriausybinių organizacijų, mokslininkų, bendruomenių ir aktyvistų grupė pareiškė pasitraukianti iš nacionalinio miškų susitarimo. Tuo pačiu Kaune pristatytame “nacionaliniame” miškų susitarime, deja, atsispindi tik komercinės medienos pramonės interesai ir siekis išlaikyti dabartinę situaciją. Miškai sukuria daugybė vertės: absorbuoja CO2, yra ekosistemų dalis ir įvairiausių gyvybės formų buveinės, turi sveikatingumo naudos bei yra[…]

Veiksmai švelninantys klimato kaitos poveikį gali pagerinti mūsų gyvenimo kokybę

Milijonai gyventojų, o ypač jaunimo, šiais metais išėjo į gatves, norėdami, kad būtų kovojama su klimato kaita. European Environmental Bureau, Carbon Market Watch, Energy Cities, Transport and Environment ir Climact atrinko geriausius veiksmus prieš klimato kaitą. Dalis iš jų tiesiogiai prisideda prie geresnės gyvenimo kokybės: Energijos taupymas ir kova su kuro skurdu Škotijoje Daugiabučiams gyvenamiesiems[…]