Išmokų dydžių matematika

Lietuvos ūkininkai ir įvairaus plauko populistai nuolat sako, kad vietos ūkininkų gaunamos išmokos hektaro dydžiui yra daug mažesnės už išmokas, kurias gauna ūkininkai kitose šalyse. Taip, tai yra tiesa. Bet kodėl? Atsakymas yra labai paprastas ir jį gerai iliustruoja žemėlapis iš Europos parlamento palyginamosios studijos dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo šalyse narėse (plačiau čia):[…]

Nyderlanduose teršėjai uždaromi

  Lietuvoje per metus ekonominė veikla 2020 m. sugeneravo apie 20 182.6 tūkstančių tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD). Įskaičiuojant žemės naudojimo, paskirties keitimo ir miškininkystės (toliau – ŽNPKM) sektorių tas skaičius siekia apie 14 775.2 tūkstančių tonų. Nuo 2005 m. iki 2020 m. išmetimai didėjo tik dvejuose sektoriuose – transporto ir žemės ūkyje. Pastarajame[…]

Palmių aliejus – tarsi narkotikas, kuriam pasaulis nepajėgia atsispirti

Prieš kelias dienas buvo paskelbta ataskaita, kad Lietuva yra bene labiausiai klimato atšilimo paveikta Europos valstybė. Pripažinsiu, kad ši žinia nustebino net ne vieną mano draugą, dirbantį aplinkosaugos srityje. Kaip čia taip gaunasi – juk Lietuva nėra iš didžiųjų gamtos teršėjų, tačiau pasekmes jaučia labiausiai? Priežastis elementari – globalus klimato atšilimas nepripažįsta valstybių sienų ir[…]